Karaca'da Eğitim

Karaca'da Eğitim

"Ankara’da İngilizce Eğitiminde EN tecrübeli Eğitmenlerle en Köklü Kurum"

Öğrenci odaklı eğitim; öğrencilerin daha önce kazandıkları öğrenme alışkanlıklarını ve deneyimlerini göz ardı etmeden öğrencilerin dil becerilerini geliştirebilmek için alıştırmaları kendilerinin yapması ve uygulaması gerektiğini savunur. Bize bu yöntemin doğru olduğunu kanıtlayan, deneyimimiz ve yetiştirdiğimiz öğrencilerin İngiliz dilinde ulaştıkları yerdir. Kurumumuz inandığı bu yönteme hizmet veren kurs kitaplarını kullanmaktadır. Genel İngilizce bölümünde kullanılan “Oxford Headway” serisi öğrencilerin dört beceriyi eşit olarak geliştirmesine olanak tanıyan ve büyük dünyayı, alıştırmalarıyla sınıfa taşıyan bir seridir.

Dil; gramer ve kelimelerin kullanımı ve bunların kurallarından oluşur. Öğrencilerin dil öğrenme süreçlerinde bu iki unsur araç görevi görür. Amaç, dört becerinin (dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma) gelişmesini sağlamaktır. Dil öğrenen kişi gramer ve kelime vasıtasıyla dinleyebilir,konuşabilir,okuyabilir ve yazabilir. “Oxford Headway” serisini seçmemizdeki en önemli faktörlerden biri de serinin gramer ve kelimeye eşit ağırlık vermesidir. Serinin alıştırma kitabı, sınıf içinde yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli örnekleri içerir ve öğrencinin dersten sonra da kendi kendine çalışmasını sağlar. Bu seri, her ne kadar amacımıza en uygun kitap olsa da, kitabı güncelleştirmek ve yenilemek için öğrencilere ek malzemeler de verilir. Örneğin; dil eğitiminde okuma becerisine ihtiyacın fazla olması nedeniyle Karaca’da her düzey için “Reading In Use” kitabı hazırlanmıştır.

Bu kitapların amacı, okuma-anlama için gerekli olan yöntemleri sunarak okuma becerisindeki verimi artırmaktır. Öğrencilerimize İngilizce kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için Karaca’daki çalışma odasında çeşitli serilerden hikaye kitapları ,gazete, dergi gibi süreli yayınlar bulundurulmaktadır. 

Özel Amaçlı İngilizce sınıflarında ise “Cambridge International Dictionary of English veya Longman Dictionary of Contemporary English” ve “Longman Dictionary of Contemporary English” ile öğrenciye sözlük kullanma alışkanlığı verilmeye çalışılmaktadır. Özel Amaçlı İngilizce bölümünde de öğrenci odaklı eğitim sistemi eğitimde büyük rol oynamaktadır. Bu bölümdeki öğrencilerin de öğrenme süreci içinde sürekli aktif olmaları gerekir. Öğrencilere performansı yüksek bir öğrencinin nasıl olması gerektiği sistematik bir şekilde öğretilir. Öğrencilerin ihtiyaçları Karacadaki programların içeriğini belirler.

Örneğin; bazı programlarda konuşma becerisi ön plana çıkarılırken bazı programlarda okuma, yazma, dinleme veya test becerisine ağırlık verilir. Ancak, amaç ne olursa olsun, öğrencinin ihtiyacına göre ileri düzeyde kelime ve gramer bilgisi verilerek öğrencinin daha önce edindiği İngilizce eğitimindeki boşlukların kapatılması amaçlanır. Tüm programlar, öğrencilerin bol miktarda ve sürekli ödev yapmalarını gerektirmektedir. Amaçlar çeşitlilik gösterdiğinden Karaca Özel Amaçlı İngilizce bölümünde kendi kitaplarını hazırlayıp yayımlamıştır. Fakat, TOEFL sınıflarında Karaca yayınları yanı sıra kitaplar, malzemeler ve model testler için tüm dünyada kullanılan, TOEFL sınavına yönelik malzemelerden de faydalanılmaktadır. Toefl programında öğrenciye ders dışında üç kez ücretsiz deneme sınavı alma imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca kurs süresince öğrencilerimiz Toefl laboratuarlarından da faydalanabilmektedir. Uluslararası Toefl sınav merkezi olmamız öğrenciye alıştığı laboratuar ortamında sınava girme şansını da beraberinde getirmektedir.

Karaca’nın sınav komisyonu; test programlarına katılan öğrenciler için YDS ve YÖK - DİL'e  yönelik deneme sınavları ;”Çeviri & Test” sınıfları için belirli zaman aralıklarında sınıflarda uygulanan ve işlenen konuları kapsayan sınavlar hazırlamaktadır. Öğrenciler bu testler ile alıştırma yapma ve kendilerini değerlendirebilme fırsatını bulmaktadır. YDS ve YÖK - DİL'e yönelik üç ya da dört adet deneme sınavı uygulanmakta ve sınav tarihleri WEB sitemizde yayınlanmaktadır.

TOP
WhatsApp Canlı Destek